Föredrag

Inspirerande Föredrag

 

med

    Patrik Swanström

 

 Behöver du ett inspirerande föredrag?

Jag har tjugo års erfarenhet med kurs och presentationer.

Föredraget tar 1-2 timmar.

 

Inspiration

Vad är inspration? Vad händer med oss när den inträffar? I det här föredraget ser jag lite på hur vi låter oss inspireras, samt vad detta betyder också för samhället. Inspiration är något vackert, något som vi bör ta vara på. Hur gör vi det i vårt informationssamhälle? Hur kan inspiration komma till att omfatta flera människor?

ca. 1 timmas föredrag.

 

Att ta ansvar för det vi äter

Fler och fler befattar oss med vad vi stoppar i oss. Och det växer fram fler experter som kan berätta för oss vad det är vi bör äta. I detta föredrag ser jag närmare på det etiska ansvaret som vilar på oss som konsumenter (utan moraliska pekpinnar). Hur ser samspelet mellan oss och naturen egentligen ut?

 

Att berätta vår egen historia

Information kommer till oss med en otrolig hastighet.  blir spredt på alle medier med en utrolig rask hastighet. Vi väljer att ta till oss en viss del av denna information. Men vem är det egentligen som berättar vår historia. Och hur blir den här historien berättad för oss? Den här "berättelsen" är viktig inte bara här och nu, men också i förhållande till hur vi definerar framtiden. Jag problematiserar ediernas roll idag, och lyfter fram "vår historia".

 

HQ ett helhetsperspektiv

HQ betyder holistisk intelligens, det vill säga ett helhetligt sätt att se på verkligheten. Vi har vänt oss till att förhålla oss till olika typer av intelligens, eq, iq, bq, men vad innebär egentligen en holistisk intelligens. Hur kan vi lansera ett helhetsperspektiv? Är vi delar eller är vi helhet? Helheten är vår framtid. Jeg tar upp olika sätt som vi använder för att förhålla oss till våra olika delar, våra olika kroppar på.

 

Samarbete

Samarbete kan vara en utmaning för många. Varför vill vi så gärna göra saker och ting på vårt eget sätt? Är det möjligt att samarbeta? Vad är det som behövs? Vi ser lite på processen hos samarbete. Gör några enkla övningar. Ser på oss själva i förhållande till gruppen. Detta är ett föredrag som också ges som en dagskurs.  Ca. 1-2 timer.

 

 

 

Ingvild Forbord

Ingvild håller föredrag innanför Kvinnohistoria och har startat företaget KvinnoAkademiet i Norge.

Hon har en lång föredragsserie som omhandlar kvinnor och religion.

 

 

Bägge två har arrangerat kurser och föredrag sedan början av 1990-talet. Som oftast använder de power-point och framvisare. Föredragen är på ca 1-2 timmar.

 

Vill du veta mer,

ta gärna kontakt med oss

 

Ingvild Forbord           Mobil  0047-99693611,

mail: ingvildfor@gmail.com 

Patrik Swanström        Mobil  0047-93434422,

mail: [javascript protected email address]